This is a Suuntaviivat
  • View:

Riktlinjer för sociala medier 1.0

Var redo för möten

 

Interaktiv kommunikation ligger i tiden och därför ska också kyrkan och den lokala församlingen finnas tillgängliga på webben. Församlingen ska förmedla korrekt information, delta i diskussioner och debatter och vara villig att diskutera olika frågor. 

Webben gör det möjligt att såväl nå ut till massorna som etablera personliga kontakter.

På nätet möter vi människor i alla åldrar i deras vardag. Vi når dem som är hemma om dagarna och dem som står lite längre från kyrkan. På webben ger vi av vår tid till både våra egna församlingsmedlemmar och till andra människor. 

Webben är ett enkelt sätt att ta och få kontakt. De sociala medierna utesluter inte möten ansikte mot ansikte utan ofta utgör webben det första steget till personlig kontakt. 

I de sociala medierna får människor möta kyrkan eller församlingen. Kontakt kan uppstå med människor som vi inte möter någon annanstans, som inte kommer till kyrkan eller deltar i annat som kyrkan ordnar. På webben kan vi påverka dem som funderar på att lämna kyrkan och dem som kanske tänker bli medlemmar. 

På webben finns det utrymme att vara vardaglig, andlig och lyckligtvis också vardagsandlig. De sociala medierna är kristendom i vardagen. Också kritisk och negativ debatt som förs på nätet är värdefull för kyrkan. Nätet ger goda möjligheter till jämlika möten människor emellan, även möten med dem som är mindre lyckligt lottade. 

De sociala medierna är kostnadseffektiva.  

Nätet ger människor en större kontaktyta till kyrkan. På nätet suddas församlingsgränserna ut och var och en kan finna sin egen plats i kyrkan via en annan församlings webbplats eller anställd. 

Var närvarande på webben – aktivt men med eftertanke. Ta alla kontakter i de sociala medierna på allvar på ett jämlikt sätt.

Avslöja inte uppgifter om enskilda personer. 

Var äkta

 

Våga alltid vara dig själv – som kyrkligt anställd och som privatperson. Du är alltid anställd i kyrkan, både i din arbetsroll och privat. Var uppriktigt den du är såväl på nätforum som i verkliga livet. Var mänsklig, ärlig, personlig, visa dina känslor; var dig själv. 

Skriv så att du kan stå bakom dina ord, men också ändra åsikt om det visar sig befogat.

Tänk över vad du vill lägga ut och använd sunt bondförnuft. Kom ihåg att du inte i efterskott har kontroll över det du publicerat. Publicera endast sådant som vem som helst kan få läsa. Alla vill inte berätta om sitt privatliv, och det måste man inte heller.

Tänk över vilken typ av humor du använder. Försök förstå också annan humor än din egen, ha förståelse för olika livsval och åsikter.

Gör dig förtrogen med de tjänster som du anlitar i de sociala medierna.

Ta modell av Paulus: "Var en grek för greker och en jude för judar."

Du är sakkunnig

 

Nätet ger många möjligheter att ge församlingarnas anställda och sakkunniga synlighet. Webben är ett arbetsredskap bland andra. Använd det.

Håll fast vid vår kyrkas värderingar: vördnad för det heliga, ansvar, rättvisa och sanning. När du talar i kyrkans sak – gör det genomtänkt, men personligt.

Ge korrekt information om kyrkan och församlingarna. Sätt dig ordentligt in i den fråga du diskuterar. Var saklig när du rättar till fel och övertramp. Berätta om kyrkans verklighet och mångstämmighet.

Låt dig inte provoceras. Lär dig att vara kritisk på ett konstruktivt sätt. Säg när så behövs: jag vet inte.

Ha ditt samvete, din självkänsla och ditt liv under kontroll så att du kan möta en annan människa. Du är med i de sociala medierna för människornas skull.

Det är viktigt att formen och stilen i det du skriver (= hur du säger något) överensstämmer med budskapets innehåll (= det du säger). Ditt budskap tolkas ofta utifrån hur du säger något.

Kom ihåg att en diskussion kan läsas också av andra än den som du samtalar med och att svaret finns kvar länge.  

Gå med i nätgemenskaper som redan finns och tillför en kristen synvinkel i vardagen.  

Du ingår i en arbetsgemenskap

 

På webben uppstår lätt gemenskap. Skapa sådan gemenskap som du själv trivs med och där du känner dig hemma. Kyrkans gemenskap på webben är också den anställdas gemenskap där man ger av sig själv men också får mycket i gengäld. Uppmuntra människorna omkring dig att skapa nätgemenskaper som svarar mot de livsfrågor som är aktuella just för dem. Familjeklubbar kunde till exempel ha glädje av ett forum för familjer i samma område.

Diskutera på din arbetsplats de sociala medierna ur olika synvinklar: tidsanvändning och avgränsning av arbetsuppgifter, regelbundenhet och ansvar samt frågor som gäller tillräckliga och fungerande verktyg (utrustning och program). Låt perspektivet vara brett och fokusera på kyrkan snarare än på församlingen. Om du är chef, ta ansvar för de sociala medierna: ge anvisningar, håll dig uppdaterad och lita på andra.

Ta reda på de sociala mediernas samband med församlingens övriga kommunikation. Glöm inte arbetsgivarens värderingar och mål.

Ta reda på vilken roll du som anställd har på webben ur arbetsgivarens synvinkel och ur kundens synvinkel, så att kunden vet vem du är och vad du står för; var förtrogen med lagen och agera i enlighet med god sed. 

Avtala om spelreglerna med arbetsgivaren: vilken är din roll på webben och hur mycket tid ska du lägga ned på den. Följ överenskomna spelregler.

Var lojal mot arbetsgivaren och avslöja inga konfidentiella uppgifter. 

Om du märker att din kollega inte följer dessa riktlinjer, prata med henne om saken.

Discuss & brainstorm


@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

samma regler gäller på webben som utanför webben...
anonymous   (24.04.2012 13:31)
  Reply
1
Likers
Terhi_P

@anonyymi

Alltså under "du ingår i en arbetsgemenskap" föreslår vi att "om du är chef, ta ansvar för de sociala medierna: ge anvisningar, håll dig uppdaterad och lita på andra" byts ut något i stil med

"Det är viktigt att någon i arbetslaget tar ansvar för de sociala medierna: ger anvisningar och håller sig uppdaterad. Arbertslagets ledare har ansvar för att detta upprätthålls."
anonymous   (24.04.2012 13:22)
  Reply

@anonyymi ger anvisningar - inte ansvar
anonymous   (24.04.2012 13:18)
  Reply

Om stycke 1 o 2 / genom HelenaS

Var redo för möten

- FÖR LÅNGT? - UNDVIK UPPREPNINGAR
- SALES TALK?, INGRESS/INLEDNING I STÄLLET FÖR EN DEL AV RIKTLINJERNA

Interaktiv kommunikation ligger i tiden och därför ska också kyrkan och den lokala församlingen finnas tillgängliga på webben. Församlingen ska förmedla korrekt information, delta i diskussioner och debatter och vara villig att diskutera olika frågor. SKILLNAD KYRKAN – FÖRSAMLINGEN? RÄCKER DET ATT PÅ ETT STÄLLE NÄMNA ATT NÄTET SUDDAR UT GRÄNSER MELLAN OLIKA FÖRSAMLINGAR, DE SOM HÖR TILL KYRKAN OCH DE SOM INTE HÖR.

(Webben gör det möjligt att såväl nå ut till massorna som etablera personliga kontakter.)

(På nätet möter vi människor i alla åldrar i deras vardag. Vi når BÅDE AKTIVA MEDLEMMAR OCH dem som står lite längre från kyrkan. På webben ger vi av vår tid till både våra egna församlingsmedlemmar och till andra människor.)

Webben är ett enkelt sätt att ta och få kontakt. OCH EN EFFEKTIV INFORMATIONSKANAL. De sociala medierna utesluter inte möten ansikte mot ansikte utan (ofta) KAN utgörA (webben) det första steget till personlig kontakt.

I de sociala medierna får människor möta kyrkan eller församlingen. Kontakt kan uppstå med människor som vi inte möter någon annanstans, som inte kommer till kyrkan eller deltar i annat som kyrkan ordnar. På webben kan vi (påverka) SAMTALA MED dem som funderar på att lämna kyrkan och dem som kanske tänker bli medlemmar.
- FINNS DET VETENSKAPLIGA BELÄGG FÖR ATT MÖTEN PÅ NÄTET LEDER TILL FYSISKA MÖTEN?

På webben finns det utrymme att vara vardaglig, andlig och lyckligtvis också vardagsandlig. De sociala medierna är kristendom i vardagen. Också kritisk och negativ debatt som förs på nätet är värdefull för kyrkan. Nätet ger goda möjligheter till jämlika möten människor emellan, (även möten med dem som är mindre lyckligt lottade.)

(De sociala medierna är kostnadseffektiva.)

(Nätet ger människor en större kontaktyta till kyrkan. På nätet suddas församlingsgränserna ut och var och en kan finna sin egen plats i kyrkan via en annan församlings webbplats eller anställd. )

FLYTTA NEDANSTÅENDE TILL UNDER RUBRIKEN VAR ÄKTA, HÄR KOMMER DE EGENTLIGA RIKTLINJERNA

Var närvarande på webben – aktivt men med eftertanke. Ta alla kontakter i de sociala medierna (på allvar på ett jämlikt sätt.) ALLA FRÅGOR SKA TAS PÅ ALLVAR. NEDVÄRDERA INTE NÅGON FRÅGESTÄLLARE/FRÅGA.

Avslöja inte uppgifter om enskilda personer.
ENLIGT TYSTNADSPLIKTEN, JFR DÄR DET STÅR OM ATT VI SKA FÖLJA LAGEN.

Var äkta

Våga alltid vara dig själv – som kyrkligt anställd och som privatperson. (Du är alltid anställd i kyrkan, både i din arbetsroll och privat. ) TÄNK PÅ ATT DU ÄVEN PÅ DIN FRITID KAN UPPFATTAS SOM EN REPRESENTANT FÖR KYRKAN. Var uppriktigt den du är såväl på nätforum som i verkliga livet. Var mänsklig, ärlig, personlig, visa dina känslor; var dig själv.

Skriv så att du kan stå bakom dina ord, men också ändra åsikt om det visar sig befogat.

Tänk över vad du vill lägga ut och använd sunt bondförnuft. Kom ihåg att du inte i efterskott har kontroll över det du publicerat. Publicera endast sådant som vem som helst kan få läsa. Alla vill inte berätta om sitt privatliv, och det måste man inte heller. MAN KAN VARA PERSONLIG UTAN ATT VARA PRIVAT.

Tänk över vilken typ av humor du använder. Försök förstå också annan humor än din egen, ha förståelse för olika livsval och åsikter. IRONI ÄR VÄLDIGT RISKABELT ATT ANVÄNDA PÅ NÄTET.

Gör dig förtrogen med de tjänster som du anlitar i de sociala medierna.

Ta modell av Paulus: "Var en grek för greker och en jude för judar."

KOMBINERA MED CITATET: "GLÄDS MED DEM SOM ÄR GLADA, GRÅT MED DEM SOM GRÅTER… OCH/ELLER UTVECKLA CITATET OM JUDAR OCH GREKER.

DU INGÅR I EN ARBETSGEMENSKAP

"Om du är chef, ta ansvar för de sociala medierna: ge anvisningar, håll dig uppdaterad och lita på andra."

Vi vill byta mot:

Det är viktigt att någon i arbetslaget tar ansvar för de sociala medierna: ger ansvar och håller sig uppdaterad.
Arebstlagets ledare har ansvar för att detta upprätthålls.
anonymous   (24.04.2012 11:56)
  Reply

Tycker inte heller att man borde behöva använda ordet kunder //Daniel
anonymous   (24.04.2012 11:47)
  Reply
1
Likers
Terhi_P

Du är sakkunnig:

Efter första stycket skulle man kunna tillfoga:
Våga vara kyrkans representant och bemöta frågor utifrån din yrkesroll.
anonymous   (24.04.2012 11:42)
  Reply

Du är sakkunnig stycket:

"Ha ditt samvete, din självkänsla och ditt liv under kontroll så att du kan möta en annan människa. Du är med i de sociala medierna för människornas skull."

Vi önskar att detta stryks pg.a. luddigt och dömande.

Samma sociala regler gäller på webben som utanför.
anonymous   (24.04.2012 11:39)
  Reply

@HelenaS Tack! Den hade blivit borta i misstag, men nu finns meningen där!

Var redo för möten - stycket. Detta är ett pro-some tal. Det ska finnas med, det gäller ju att alltid lobba för sin sak. Är detta stycke skrivet på basen av erfarenheter? Finns dessa erfarenheter dokumenterade någonstans? Kanske inte behövs, om de är självklara, men t.ex. denna mening funderade jag på: "De sociala medierna utesluter inte möten ansikte mot ansikte utan ofta utgör webben det första steget till personlig kontakt." Stämmer detta?

Borde man i samband med att man säger: följ lagen... ta upp något med de regler för tystnadsplikt som finns. Tystnadsplikten har man inte alls nämnt, vad jag märker.

Lyckas vi undvika att prata om kunder i det sista styckena? Eller är det en medveten linje? Simon.
anonymous   (23.04.2012 20:57)
  Reply

Jag insåg först nu att jag kunde ha skrivit kommentarerna direkt i texten i stället för som kommentarer till höger. Jag har dock inte gjort några ändringar även om jag tydligen har gjort något som datorn har uppfattat som en ändring/ny version. /HelenaS

Den sista meningen i den finska texten har lämnats bort på svenska. Är det medvetet? Jag har inte annars lusläst den finska texten, men råkade se detta. / HelenaS

Sista stycket / HelenaS
4. Du ingår i en arbetsgemenskap
- Sista stycket: Skulle det vara på sin plats att specificera att arbetsgivaren är kyrkan på olika administrativa nivåer oberoende av på vilken nivå du själv jobbar?
- Gärna skulle jag se något i stil med en uppmaning om att man bör gå igenom vem som har rätt att uttala sig i olika typer av frågor. Vilken är tågordningen om man ställs inför en fråga som man tycker att är viktig, men som man själv inte känner sig ha mandat att uttala sig om?

Nästa stycke / HelenaS
3. Du är sakkunnig
- Jag är osäker på vad som menas med stycke 5. Kunde man säga det tydligare, t.ex. att på samma sätt som man måste vara i balans för att som yrkesmänniska möta en person IRL/AFK måste man vara det också i de sociala medierna (om det är det som menas)?
- Passar det att här lägga till ett tips jag hörde nyligen? Nämligen att man gärna kan googla, läsa på Wikipedia etc. vad som skrivs om det aktuella temat. Det första många människor gör idag när vi de vill ha svar på något är nämligen att googla. Då får man fram alla möjliga typer av svar. Att bekanta sig med de populäraste resultaten av sökningarna gör att man kanske kan förstå bättre vilken utgångspunkt/förhanskunskap frågeställaren har.

Kommentarer när jag läser avsnitt 2 / HelenaS
2. Var äkta
- Kunde kanske också stå något om skillnaden mellan personlig och privat.
- I stycket om humor kunde tilläggas något om hur riskabelt/svårt det är med ironi på nätet.
- Vad innebär i praktiken meningen "Gör dig förtrogen med..."?
- Ta modell av Paulus kunde förklaras lite mer, annars kan det ses som att stå i konflikt med att vara sig själv, som står i början av stycket.

Kommentarer/frågor som dyker upp vartefter jag läser / HelenaS
1. Var redo för möten
- I första stycket används både kyrkan och den lokala församlingen. Borde båda finnas på alla ställen, eller är det skillnad på vem som gör vad?
- I stycke tre nämns dem som är hemma om dagarna. Men de flesta chattiderna är på kvällar. Tiden när vi vill vara tillgängliga beror mycket på vem som är vår målgrupp. Behövs det olika personer som jobbar med olika målgrupper olika tider på dygnet?
- I stycke fem, skulle det vara bättre att byta ut ordet "påverka" till något annat?
- Meningen "De sociala medierna är kostnadseffektiva." låter i mina öron som ett lösryckt försvarsargument. Jag tror inte att man kan övertyga någon om användningen av sociala medier med att de är billigare än andra möten. Jag tycker inte att man ska göra det heller.
- Sista meningen kunde gärna utvecklas lite mer.

@anonyymi Jag korrigerade det! :)

Hittar ett litet språkfel, det står "på en jämlikt sätt", ska förstås vara ett. /Kesia
anonymous   (04.04.2012 14:24)
  Reply