This is a Suuntaviivat
  • View:

Olet työyhteisön jäsen

Suuntaviivaehdotus IV

 

Olet työyhteisön jäsen

 

Yhteisöllisyys syntyy verkossa herkästi. Luo sellaista yhteisöllisyyttä, josta itsekin nautit  jossa olet kotonasi. Verkossa oleva kirkon yhteisö on myös työntekijän yhteisö, johon annetaan itsestä, mutta myös saadaan paljon. Rohkaise ihmisiä luomaan yhteisöllisyyttä, joka vastaa niihin elämänkysymyksiin, joita ihmisillä on, esim, perhekerhoille saman alueen perheiden verkkoyhteisö jne.

Työyhteisönä keskustelkaa sosiaalisen median vaatimasta ajankäytöstä ja työn rajaamisesta, some-työn säännöllisyydestä ja vastuista sekä riittävistä ja toimivista työkaluista (laitteet ja ohjelmat). Katsokaa laajoja näköaloja ja pyrkikää seurakuntakeskeisyydestä kirkkokeskeisyyteen. Jos olet johtaja, ota vastuu sosiaalisesta mediasta: ohjeista, ole kartalla ja luota.

Selvitä, miten sosiaalinen media liittyy muuhun seurakunnan viestintään. Muista työnantajan arvot ja tavoitteet.

Selvitä, mikä on roolisi työntekijänä verkossa  työnantajan näkökulmasta. 

Sovi työnantajan kanssa pelisäännöt: oma roolisi verkossa ja siihen käytettävä aika. Noudata sovittuja pelisääntöjä.

Ole lojaali työnantajalle äläkä paljasta luottamuksellisia tietoja. 

Jos huomaat, että työtoveri ei toimi näiden suuntaviivojen mukaisesti somessa, juttele asiasta hänen kanssaan.

Discuss & brainstorm


@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

"Pitäiskö meidän lähteä mukaan tohon puhelinverkkoon?" ;)

Olikohan samanlaista uuden kanavan "muutosvastarintaa" kun puhelin keksittiin? Väline ja kommunikointitapa on uusi ja vieras. Keskusteltiinko myös silloin, että "mistä löydän ajan tämän uuden välineen käyttämiseen työssäni"?

Verkko ja some on vain yksi kanava kommunikoida - siis aivan sama kuin henk.koht. keskustelu tai paperille kirjoittaminen! Mielestäni tämän ajatuksen sisäistäminen olisi työntekijöille yksi pääasioista. Jos alamme linjata "normaalin kanssakäymisen" suuntaviivoja, niin aika moneen asiaan saisi ottaa kantaa.
  Reply
1
Likers
kmalmelin

@LauraK Suljettu yhteisö toimii Facebookissa hyvin ja poikii juttuja myös kahvipöytiin ja käytäville. Kaksisuuntaista siis. Seuraava askel voisi olla laittaa suljettu sivu esille vaikkapa työyhteisön suunnittelupäivän seinälle...
  Reply
1
Likers
kmalmelin

Facebook auttaa pysymään tietoisena siitä, mitä kollega puuhaa ja miettii. Se on minusta arvo sinänsä. Toki FB toimii myös keskustelupaikkana työntekijäkokousten välillä.

Joku työntekijöiden oma suljettu yhteisö voisi olla hyvä. Sielläkin pitäisi muistaa hyvät käytöstavat. Ryhmässä pohdimme, jääkö siitä sittenkin joku ulkopuolelle eli ne, jotka eivät ole esim. facebookissa. Mutta joku sanoi, että eiväthän kaikki ole edes samassa kahvipöydässä.
  Reply
1
Likers
Terhi_P

Facebook on monen työpaikan ylimääräinen kahvihuone. Intrassa harvoin käydään samanlaista keskustelua, vaikka se olisi ollut tarkoitus.

@anonyymi Tästäpä juuri onkin tässä puheenvuoro menossa - ulkoinen ja sisäinen viestintä tulee voida erotta keskenään! Intranet on sisäisen viestinnän kanavia - ei ulkoisen!

@anonyymi Kenen intra?

Facebook on uusi intra.
anonymous   (24.04.2012 13:43)
  Reply

Kääntäen: Jos seurakunta käyttää sosiaalista mediaa, niin on mahdoton ajatus, että se ei olisi myös osa työprosesseja.

"Osa työprosesseja" - tästä ajatuksesta tykkään!

Somen liittyminen seurakunnan muuhun viestintään on tärkeä asia! Sen pohtiminen helposti unohtuu.

Pari puuttuvaa näkökulmaa tähän halusimme:
- Pieni maininta siitä, että työtyhteisössä pitää miettiä myös se, ettei kaikkien tarvitse olla somessa.
- Mitä on olla työtoveri verkossa? Eli kannusta, rohkaise, tykkää, linkkaa, suosittele.
  Reply
2
Likers
UllaO, haidiliini

Verkkotyöstä voi puhua verkkotyönä. On kuitenkin muita puhetapoja, esim. verkkotyö yhdistyy muihin työprosesseihin. Ei kaikkea muutakaan työtä pilkota eri osa-alueisiin. Työprosessien avaaminen / hahmottaminen ja somen yhdistäminen niihin keskeistä. Some tukee ja on osa seurakunnan toimintaa.

Työvälineet oltava kunnossa, likaa eroja seurakuntien välillä. IT-aluekeskusten toiminnan tuettava seurakuntien some-hankkeita, kyseisessä asiassa myös kohtuullisen suuria eroja aluekeskusten välillä. Mobiilityötapa yleistyy eli tietokoneita käytetään ja pitää saada käyttää Kirkkoverkon ulkopuolella.
Seurakuntiin saa Kirkkoverkkoon yhteydessä olevia langattomia ja niihin saadan lähiaikoina vierailijaverkkoja jne. Toiminnallisen puolen vaatimukset otettava huomioon IT-infraa kehitettäessä.

Kun puhutaan ohjeista ja säännöistä, on hyvä löytää myönteisiä ilmauksia.

Tässä on kaksi "tasoa":
1. Työntekijä töyhteisön jäsenenä some-asioissa
2. Työntekijä verkkoyhteisön jäsenenä, mitä on olla kirkon työntekijänä verkkoyhteisön jäsen.

@anonyymi Millainen se kokonaiskirkon näkökulma on? Onko koko suuren Kristuksen kirkon yhteisöllisyys jotain sellaista, jota nimen omaan some voisi tukea ja vahvistaa?
anonymous   (24.04.2012 13:08)
  Reply
1
Likers
Terhi_P

Laajan näkökulman etsiminen on muuten erittäin tärkeä juttu – sitä koskevaa ohjetta voisi miettiä vähän pidemmällekin. Keskustelussamme kiinnostus heräsi aiheesta. Miten yhdistää kaksi todellisuutta: yhteisöllisyys tapahtuu aina paikallistasolla, eivätkä "pienet piirit" aina osaa tai haluakaan ajatella kokonaiskirkkoa. Kuitenkin tämä näkökulma on kristikunnalle elintärkeä, ja SoMe tuo sen visualisoimiseen väylän. Miten tuomme kokonaiskirkon näkökulmaa järjestelmällisesti esille SoMessa?
anonymous   (24.04.2012 12:10)
  Reply

sääntöjä/pointteja on aika monella tasolla: työalan edustajan, johtajan ja seurakunta/kirkkokeskeisyyden. Ymmärrettävyyden ja luettavuuden lisäämiseksi kohdat voisivat edetä loogisesti: ensin työntekijän näkökulma, sitten johtajan, sitten laajemman näkökulman tuominen.
anonymous   (24.04.2012 12:05)
  Reply