This is a Suuntaviivat
  • View:

Ole valmis kohtaamisiin

Suuntaviivaehdotus I

 

Ole valmis kohtaamisiin

Vuorovaikutteinen viestintä on tätä päivää, siksi kirkon ja paikallisen seurakunnan tulee olla myös verkossa. Seurakunnan tulee olla valmis keskusteluun ja pohdintaan ja tarjota tietoa seurakuntalaisille siellä missä he sitä hakevat.

Verkko mahdollistaa suuren joukon kohtaamisen ja samalla henkilökohtaisen kontaktin. Huolehdi, että seurakuntalainen tietää, kuka olet ja mitä edustat ja tunne laki ja toimi sen ja hyvien tapojen mukaisesti. 

Verkossa kohtaamme kaikenikäiset ihmiset arjessa. Heidät jotka ovat kotona päivät, heidät, jotka ovat kirkosta etäämmälläkin. Verkossa annamme aikaa niin omille seurakuntalaisillemme kuin muualtakin tuleville. 

Verkko on helppo tapa ottaa yhteyttä puolin ja toisin. Sosiaalinen media ja kasvokkain kohtaaminen eivät ole toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja vaan saman asian eripuolia.  

Sosiaalisessa mediassa ihmiset voivat kohdata kirkon tai seurakunnan. Kontakti voi syntyä niiden kanssa, joita ei kohdata muualla, jotka eivät tule kirkkoon tai muihin tilaisuuksiin. Verkossa voimme vaikuttaa eroa pohtiviin ja kirkkoon liittyviin. 

Verkossa on tilaa olla arkinen, hengellinen ja onneksi myös arkihengellinen. Sosiaalinen media on arjen kristillisyyttä. Verkossa käytävä kriittinenkin keskustelu on kirkolle arvokasta. Verkko tarjoaa hyvät mahdollisuudet kohdata ihmisiä tasa-arvoisesti, myös vähempiosaisia. 

Sosiaalinen media on kustannustehokas väline, jolla yhteydenpito ihmisiin on helppoa.  

Ole aktiivisesti ja harkitusti läsnä verkossa. Ota kaikki kontaktit sosiaalisessa mediassa vakavasti ja tasapuolisesti. 

Älä paljasta tietoja yksittäisistä ihmisistä. 

Discuss & brainstorm


@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Ole valmis kohtaamisiin
---
Ryhmän 1. muokkaukset. Muutettiin järjestystä, suluissa ehdottamamme poistettavat kohdat. Tehtiin myös lisäyksiä:
---
Sosiaalisessa mediassa ihmiset voivat kohdata kirkon tai seurakunnan. Kontakti voi syntyä myös niiden kanssa, joita ei kohdata muualla, jotka eivät tule kirkkoon tai muihin tilaisuuksiin. Verkossa voimme vaikuttaa kirkon jäsenyyttä pohtiviin ihmisiin ja siitä käytävään keskusteluun.

Verkko mahdollistaa suuren joukon kohtaamisen ja samalla henkilökohtaisen kontaktin. Huolehdi, että seurakuntalainen tietää, kuka olet ja mitä edustat ja tunne laki ja toimi sen ja hyvien tapojen mukaisesti.

Vuorovaikutteinen viestintä on tätä päivää, siksi kirkon ja paikallisen seurakunnan tulee olla myös verkossa. Seurakunnan tulee olla valmis keskusteluun ja pohdintaan ja tarjota tietoa seurakuntalaisille siellä missä he sitä hakevat.

Verkossa kohtaamme kaikenikäiset ihmiset arjessa. Heidät jotka ovat kotona päivät, heidät, jotka ovat kirkosta etäämmälläkin. Verkossa annamme aikaa niin omille seurakuntalaisillemme kuin muualtakin tuleville. 

Verkko on nopea tapa olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Sosiaalinen media ja kasvokkain kohtaaminen eivät ole toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja vaan saman asian eri puolia.  

Verkossa on tilaa olla arkinen, hengellinen (ja onneksi myös arkihengellinen). Sosiaalinen media on arjen kristillisyyttä. Verkossa käytävä kriittinenkin keskustelu on kirkolle arvokasta. Verkko tarjoaa hyvät mahdollisuudet kohdata ihmisiä tasa-arvoisesti, (myös vähempiosaisia). 

Sosiaalinen media on kustannustehokas väline, jolla yhteydenpito ihmisiin on helppoa.  
Ole aktiivisesti ja harkitusti läsnä verkossa. Ota kaikki kontaktit sosiaalisessa mediassa vakavasti ja tasapuolisesti. 
Älä paljasta tietoja yksittäisistä ihmisistä. 

Ryhmämme muita kommentteja:
- Pitää olla kone ja nettiyhteys sekä tarvittavat taidot niiden käyttämiseen.
- Some ja muut viestinnän ja läsnäolemisen keinot ovat välineitä siihen, että kutsumme ihmisiä yhteyteen Jumalan, seurakunnan, toisten ihmisten kanssa. Pelkkä läsnäolo ei riitä.
- Some ym. madaltavat kynnystä pohtia uskoon, kirkkoon ym. liittyviä kysymyksiä, ja niissä kirkolla ja sen työntekijöillä on mahdollista osallistua keskusteluun.
- Miten saada fb-sivulle muutakin sisältöä kuin pelkkiä tapahtumailmoituksia
- Nuoren oma päivitys siitä, että olen menossa soittamaan seurakunnan tapahtumaan tms. on jo itsessään melkoinen uskontunnustus.
- Fb-tapahtumiin ilmoittautuneiden määrä ei kerro todellisuutta. Ei kannata lannistua, jos näkyy vain pari ilmoittautunutta.

Onko tarpeen muodostaa vastakkainasettelua sille, ketkä ovat verkossa ja ketkä eivät. Verkko avaa ovia ihmisten tavoittamiseen, mutta ei estä meitä toimimasta "perinteisellä" tavalla. Ei ihmiset välttämättä kävele kirkkoonkaan, vaikka ovet on auki.
  Reply
1
Likers
SiniS

@LauraK Digitaalinen syrjäytyminen on kyllä olemassa oleva ilmiö. Suomessa perustoimeentuloon katsotaan kuuluvan tietoliikenneyhteys.

Muutamassa vuodessa tilanne helpottuu, sillä verkko tulee kännykkään ja matkapuhelinten hinnat laskevat.

Vähäosaisuus voi olla myös sosiaalista vähäosaisuutta. Kohtaamme verkossa ihmisiä, jotka eivät voi tai uskalla hakeutua seurakunnan tilaisuuksiin ja piireihin.

Mietin tuota, että kirkko kohtaa vähempiosaisia verkossa. Onko kuitenkaan kaikkein vähempiosaisilla nettiyhteys? Mutta se, ketä tavataan varmemmin, on kehitysvammaiset. Sellaisetkin, ketkä eivät puhumalla voi kommunikoida, mutta verkon kautta ja ilman naaman näyttämistä voivat olla mukana keskustelussa ja osallisia. Ja liikuntarajoitteiset ovat toinen tällainen ryhmä myös.