This is a Suuntaviivat
 • View:

Muiden tekemiä sosiaalisen median ohjeita

Turkulaisten tuotoksia 10.2.

Turussa järjestettiin 10.2. sosiaalisen median koulutustapahtuma, jossa pienryhmissä seurakuntien työntekijät muokkasivat ja valitsivat tärkeimmiksi sosiaalisen median ohjeiksi seuraavat: 

1. Mene nettiin. Siellä kohdataan ihmisiä. 

2. Harkitse mitä julkaiset netissä.

3. Ole oma itsesi. 

4. Julkaise kenelle tahansa. 

5. Muista, että olet kirkon töissä.  

6. Älä mollaa (tai perusteetta kritisoi) kirkkoa.

7. Nettikontakti on ihmissuhde, jota on hoidettava. Sitä varten on oltava henkilökohtainen ja rohkaiseva. 

8. Käytä sosiaalista mediaa ihmisten tavoittamiseen, sielunhoidollisiin keskusteluihin ja tilaisuuksien mainostamiseen. 

9. Älä lataa kuvia ilman lupaa. 

10. Älä kerro tietoja muista. 

11. Välitä oikeaa tietoa kirkosta ja seurakunnista, puutu virheisiin ja ylilyönteihin asiallisesti. 

12. Muista, että keskustelussa pitää myös kuunnella. 

13. Harkitse mitä julistat. 

14. Tee Facebook-avioehto eli sovi kumppanin kanssa, mitä kumpikin omassa profiilissaan voi julkaista. 

15. Perusta Facebook-ryhmiä rippikoululaisille tai aikuisten ryhmille. 

Mitä mieltä sinä olet näistä? 

1
Likers
SariLi

Verkkokeskustelijoiden sosiaalisen median ohjeet

 

Neuvoja sosiaaliseen mediaan / elokuu 2011 
 
Kirkon työntekijä on palstallakin Jumalan ja hänen seurakuntansa palvelija. Kirkon palstalla pyritään rakentavaan keskusteluun ja käyttäjien palvelemiseen. Keskustelussa ja avoimuudessa tulee muistaa myös kirkon etu. Tavoitteena on kohdata ja kuulla niitä ihmisiä, joita ei kirkon työssä muuten tavoiteta.  
 
1) Ole rehellinen ja inhimillinen
 
Persoonallinen ote ja inhimillisyys verkkotyössä on hyväksi. Ole avoimesti seurakunnan työntekijä ja kirkon edustaja.
 
 
2) Siedä asioihin kohdistuvaa kritiikkiä
 
Palstan käyttäjät haluavat puhua avoimesti, sillä se on sosiaalisen median funktio. Kritiikkiä ei pidä sensuroida eikä suodattaa, mutta sen voi kuulla ja yrittää löytää asia sen takaa. Parhaillaan hyvä kritiikki uudistaa koko kirkkoa. Dialogiin kannattaa pyrkiä. Tärkeää on kuunnella käyttäjää ja pitää esillä omaa käsitystä kirkon olemuksesta ja tehtävistä esille nostetuissa kysymyksissä.
 
3) Henkilöön kohdistuvaa asiatonta puhetta ei tarvitse sietää
 
Itseen tai muihin palstan käyttäjiin kohdistuvat hyökkäykset, loukkaamiset ja yksityisyyden rajat ylittävät kommentit eivät kuulu palstalle. Moderointi poistaa viestit, ja moderointiin voi olla yhteydessä tilanteen sattuessa eteen. Viestin voi myös itse poistaa. Kiusaamisessa ja häirinnässä on sosiaalisessa mediassakin nollatoleranssi.
 
4) Älä paljasta sisäpiiritietoja
 
Palstalla ei ole syytä käsitellä työn organisointiin liittyviä seikkoja, kuten työjärjestelyjä, työntekijöiden keskinäisiä keskusteluja, työnohjausta ja koulutuksia. Myöskään organisaation sisäiseen viestintään liittyvät asiat eivät kuulu palstalle ja on hyvä välttää kommentoimasta etukäteen esimerkiksi kirkollis- tai piispainkokouksen päätettäviä asioita.
 
5) Suojele yksityisyyttä
 
Älä kerro henkilökohtaisia asioita muista verkkokeskustelijoista. Tiedot parisuhteesta, perheestä, asuinpaikkakunnasta yms. on syytä pitää poissa keskusteluista. Muista, että kaikki mitä sanot, on julkista ja säilyy verkossa pitkään.
 
6) Kunnioita toisten työntekijöiden ammattitaitoa
 
Keskusteluissa kirkon työntekijät ovat oman ammattikuntansa osaajia ja myös täysivaltaisia kristillisen uskon ja opin tulkitsijoita. Näe vastaajien erilaisuus rikkautena. Työntekijät ovat palstalla yhteisellä asialla toisiaan tukien, eivät kilpailemassa tai vetämässä mattoa toisen jalkojen alta. Muista kiitoksen merkitys palstalla ja Facebook-ryhmässä. Palstalla on vapaaehtoisia vastaajia nimimerkillä kuunteleva_seurakunta. Suhtaudu heihin erityisen myönteisellä kannustuksella ja kunnioituksella.
 
7) Kysy, jos et tiedä
 
Erityisasiantuntemusta vaativissa kysymyksissä välitä keskusteluketju palstan vuorossa olevalle koordinaattorille tai lähetä kysymys suoraan asiantuntijalle. Älä lähde arvailemaan oikeaa vastausta,  jos et aiheesta tiedä tai ole varma. Asiantuntijoiden yhteystietoja löydät  Facebook-ryhmän keskustelut-osiosta. Palstan koordinaattorit auttavat sopivan vastaajan löytämisessä. Facebookissa on myös hyvä tiedottaa muita asian etenemisestä.
 
8) Ole lojaali työnantajalle
 
Työsopimuslain mukaan kaikilla työsuhteessa olevilla on velvoite toimia lojaalisti työnantajaa kohtaan. Se tarkoittaa sitä, että he eivät saa haukkua julkisesti työnantajaa, pomoja tai työkavereita. Eivät edes vapaa-aikana tai verkkokeskusteluissa. Lojaalisuusvaatimuksen vastapainona ovat sananvapaus ja oikeus esittää kritiikkiä, mutta se keskustelu ei kuulu työpaikkana toimivalle palstalle. Lukijoiden joukossa on myös sellaisia henkilöitä, joiden missio on horjuttaa kirkkoa ja sen asemaa, joten kannattaa miettiä millaisia asioita itse nostaa esiin.

 

1
Likers
SariLi

Lahden seurakuntien ohjeet

 

Sosiaalisen eli yhteisöllisen median sovellukset tarjoavat kanavan verkostoitumiseen, viestimiseen, osaamisen kehittämiseen ja innovointiin. Sosiaalinen median käytössä yleensä ja erityisesti työsuhteeseen liittyen kannattaa huomata eräitä julkisuuteen ja tietoturvallisuuteen liittyviä seikkoja.

 

 1. Muuhun kuin työhön liittyvien palvelujen käyttö ei saa haitata työtehtävien suorittamista. Työpaikan internetselainta tulee käyttää pääsääntöisesti vain työtarkoituksiin ja sen käyttö omiin tarkoituksiin on sallittua vain vähäisessä määrin.
   
 2. Mieti, oletko verkossa työroolissa vai yksityishenkilönä. Käytä työasioissa myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa omaa nimeäsi ja kunnioita keskustelukumppaneita. Noudata aina hyviä tapoja, ole aktiivinen, avoin ja kohtelias. Kuuntele ja pyri ymmärtämään muita. Älä provosoidu. Käytä asiantuntijuuttasi ja jaa sitä!
   
 3. Seurakunnan työntekijänä muista aina kertoa, kuka olet. Jos haluat korjata verkkokeskusteluissa esitettyjä tietoja, tee se omalla nimelläsi. Ota huomioon, että työntekijöiden kirjoittelu saatetaan tulkita myös työnantajan kannaksi.
   
 4. Älä julkaise verkossa sellaista, mitä et sanoisi kasvokkain. Kaikki verkossa julkaistu voi hetkessä levitä laajempaan julkisuuteen ja säilyä pitkään.
   
 5. Työntekijöitä koskevat myös sosiaalisessa mediassa työlainsäädäntö ja henkilötietosuojalaki. Sisällön julkaisijana sinulla on oltava käyttöoikeus julkaisemaasi aineistoon. Muista tekijänoikeuden vaatimukset esimerkiksi lähteen kertomisesta.
   
 6. Lahden seurakuntayhtymän logoa ja tunnuksia saa käyttää vain hyväksytyllä tavalla, ei yksityiskäytössä.
   
 7. Tietoturvallisuuden vuoksi sosiaalisen median palveluihin ei saa kirjautua samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla kuin työpaikan tietoverkkoon. Tarkista aina palvelujen yksityisyys- ja tietoturva-asetukset.
   
 8. Noudata it-keskuksen ja esimiesten antamia turvaohjeita. Oman tietokoneen työpöydän ja tiedostojen jakaminen verkossa on ehdottomasti kielletty. Työkoneelle ei saa itse ladata verkosta asennusohjelmia tai muita ohjelmistoja.
   
 9. Kun kirjaudut sosiaalisen median palveluun työajallasi, toimit työroolissasi ja edistät työtavoitteidesi toteutumista. Työyhteisön sisäistä keskustelua ei pidä käydä julkisilla palstoilla.

Vahvistettu Lahden seurakuntayhtymän johtoryhmässä 15.3.2011

1
Likers
SariLi

Sosiaalisen median ohjeet Ylessä

 

 

1. Ylen arvot kuten luotettavuus, riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen ovat toiminnan ytimenä myös sosiaalisessa mediassa. Tarkoitus on rohkaista yleläisiä toimimaan sosiaalisessa mediassa. Toiminnan perustana olevien Ylen arvojen lisäksi Journalistin ohjeet ja OTS ohjaavat etenkin toimittajien ammatillista toimintaa myös sosiaalisessa mediassa.

2. Sosiaalisesta mediasta on hyötyä sekä yleisöjen tavoittamisessa että ohjelmatyössä. Toiminta sosiaalisessa mediassa helpottaa journalistin tavoitettavuutta ja yhteydenpitoa, alentaa kontaktikynnystä ja sitouttaa yleisöjä Yleisradioon. Verkkoviestintätaidot ovat tarpeen ja hyödyksi kaikille, erityisesti toimittajille. Monissa työtehtävissä sosiaalisessa mediassa toimiminen kuuluu jo työnkuvaan, mutta kaikille se ei ole pakollista. Yleläinen voi olla sosiaalisessa mediassa joko yleläisenä tai jossakin muussa roolissa, mutta on hyvä muistaa, että joidenkin mielestä yleläinen edustaa Yleä aina.

3. Työnantajaan ja työyhteisöön liittyvien asioiden kommentoinnissa sosiaalisessa mediassa kannattaa noudattaa harkintaa. Mikä tahansa sosiaalisessa mediassa julkaistu voi päätyä laajasti julkisuuteen.

4. Sosiaalinen media mahdollistaa työprosessien avaamisen yleisölle. Keskeneräisten ohjelmahankkeiden - ja muun julkaisemattoman työn - julkaisemista sosiaalisessa mediassa kannattaa suunnitella yhdessä esimiehen kanssa. Ohjelmien ja muiden julkaisujen ns. virallisia profiileja perustetaan esimiehen päätöksellä. Jos esiinnyt työroolissasi esimerkiksi ohjelman tai muun julkaisun nimissä, esimerkiksi ylläpitäjän roolissa, työtä ohjaavat kyseisen julkaisun tavoitteet ja käytännöt.

5. Sosiaalinen media voi tehdä siellä toimivien sidonnaisuudet ja mielipiteet näkyviksi. Voit tykätä, klikata, seurata, liittyä, jakaa tai muuten osallistua sosiaalisen median ilmiöihin. Tämä on olennainen osa verkkoläsnäoloa. Harkitse kuitenkin, miten toimintasi vaikuttaa uskottavuuteesi työroolissasi ja mielikuvaan kyvystäsi hoitaa tehtäväsi tasapuolisesti. Etenkin uutis- ja ajankohtaistyössä luotettavuus ja tasapuolisuus ovat Yleisradion toiminnan keskeisimpiä arvoja.

Helsingin some -vinkkejä ja ohjeita.

Discuss & brainstorm


@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Täältä puuttuu Timo Kiravuon kirjoittama netiketti. Vaikka se on kirjoitettu jo ammoisina news-palvelujen aikoina, siitä löytyy yhä hyviä ohjieta niin keskusteluun kuin itsensä ilmaisemiseen verkkokirjoittelulla. Suosittelen lisättäväksi http://www.kiravuo.net/etiketti/

Piti kaivella sähköposteja.. Viime vuonna on Espoon silloinen, nyttemmin eläköitynyt viestintäpäällikkö laittanut seuraavanlaisen sähköpostin otsikolla "Sosiaalisen median käytöstä Espoon seurakunnissa":
- Sosiaaliseen mediaan ei koskaan saa panna mitään sellaista tietoa, joka kuuluu salassapidon piiriin.
- Sosiaalisessa mediassa on vältettävä sellaisen tiedon julkaisemista, joka on tarkoitettu esim. vain työtovereille.
- Asiakastietoja ei koskaan saa panna näkyviin sosiaaliseen mediaan.
- Facebookiin ei koskaan saa panna näkyviin puhelinnumeroa.
- Kunkin työntekijän on muistettava, että hän edustaa paitsi itseään myös seurakuntaa ja kirkkoa.

Sosiaalisessa mediassa kannattaa välttää sellaisen tiedon julkipanoa, josta voi olla itselle, läheisille tai työyhteisölle vaaraa tai haittaa.

******
Noloa todeta verkkotyöryhmän jäsenenä että en ole nyt ihan varma, mutta nähtävästi meillä ei Espoossa muuta ohjeistusta ole, ellei sitten reipas Olari ole jo jotain tehnyt.

edellinen viesti tuli siis minulta.

Osan ohjeiden esittämistapaa olisi hyvä miettiä.

Esimerkiksi kohdassa 14. Tee Facebook-avioehto...

Voiko tälläistä velvoittaa tekemään ? Avioehto on itsessään lakitermi ja siksi on hyvä miettä voiko sitä käyttää.

Toinen kysymys on yltääkö työantajan "valta" myös hänen perheen jäseniinsä ?

Olisiko parempi suositella yhteisten pelisääntöjen tekemistä puolison kanssa kuin käskeä siihen ?
anonymous   (21.02.2012 18:01)
  Reply

Onko ensimmäinen kohta todella mene nettiin. Siellä kohdataan ihmisiä? Jos tarkoitus on tuottaa ohjeet, miten toimia, ei vastaus voi olla vain mene. Minusta 1.kohta voisi olla, näistä turkulaisten tuotoksista se, että olet kirkontyöntekijä ja oma itsesi. Sinut on kutsuttu kirkon palvelukseen omana itsenäsi. 2. Harkitse, mitä julkaiset netissä, koska kerran julkaistua et saa helposti pois. 3. Kunnioita toisia ihmisiä. 4. Muista kunnioittaa myös tekijän oikeuksia, älä kopioi ilman lupaa.
Minusta nämä 3 on tärkeintä. Kohdassa 8. sielunhoito mietityttää, pitää olla tarkka, missä käy henkilökohtaisista asioista keskusteluja, vaikka seurakuntalaiset olisivatkin halukkaita keskustelemaan, on myös työntekijän muistettava tarkistaa, millainen luottamuksellisuus on teknisesti mahdollista. Monet alustat myös muuttuvat nopeasti.