This is a Suuntaviivat
  • View:

Milloin ja miten puututaan ongelmiin?

Ohjeita

Tällä sivulla on ehdotuksia sosiaalisen median suuntaviivoiksi. Mikään ei ole vielä lopullista. Ole yställinen ja kommentoi ja muokkaa tekstejä.

Ongelmia ja ratkaisuja

 

Ongelma jos sosiaalista mediaa ja viestinnän murrosta ei nähdä kaikkien työtenkijöiden työhön vaikuttavana asiana, vaan vastuu lykätään esim. tiedottajille.

 

Kuka tahansa seurakuntalainen saattaa perustaa seurakunnan toimintaan liittyvän FB sivun. Miten hallita tilannetta ja päästä mukaan?

 

Seurakunnan antamat työvälineet estävät työskentelyä

 

Onko kirkon työnteijöillä suojattua foorumia, jossa purnata?

 

Nuoret julkaisevat leireillä otettuja kuvia. MIten toimia?

 

Miten suhtaudutaan seurakuntalaisten rahanpyyntöihin srk:n Fb-sivulla tai avautumaan elämästään? Miten ohjeistetaan? Kannattaisiko poistaa? Meidän on suojeltava seurakuntalaisia esim. poistamalla heidän tällaisia viestejään. On voitu laittaa FB-seinälle esim. sairauskohtauksen aikana. eli: poista viesti heti ja laita lähettäjälle tieto, että hänen viestinsä on poistettu. 

Discuss & brainstorm


@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@MikkoW Eräs malli moderointiin löytyy esim. Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistuksesta, kts. dia 14: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.a...

Minusta voisi tehdä näin:

ystävällinen muistutus säännöistä --> jämäkkä keskustelu säännöistä --> kirjallinen huomautus/varoitus --> toinen kirjallinen huomautus/varoitus --> irtisanominen

Onko teillä seurakunnissa hyviä toimintamalleja miten puututaan siihen, kun työtoveri ei toimi yhteisten pelisääntöjen mukaan?

Voisitteko laittaa jakoon täällä?